Jesteś tutaj: Home » O Klubie » Historia

Historia Klubu

23 WRZEŚNIA 1993 ROKU LIONS CLUB POZNAŃ PRO FUTURO ZOSTAŁ CZŁONKIEM MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA KLUBÓW LIONS (Lions Clubs International) .
Uroczysta inauguracja: 23 WRZEŚNIA 1994 ROKU
Klub sponsorujący: LC AMERSFOORT, HOLANDIA
Guiding Lion: KRYSTYNA SZMEJA (LC Poznań Patria)
Charter Prezydent: IZABELA KLIMASZEWSKA
 
Lions Club Poznań Pro Futuro, założony w 1993 roku, zaledwie dwa lata po powołaniu Okręgu, był jednym z pierwszych żeńskich klubów w Polsce. Zakładałyśmy klub w bardzo trudnym i ciekawym okresie transformacji gospodarczej w naszym kraju. Zmiany wokół, optymizm i wiara we własne możliwości, rodziły nadzieję, że sami będziemy zdolni kreować rzeczywistość, realizować osobiste marzenia oraz wspierać innych w sferze ich potrzeb materialnych i duchowych.
Jesienią 1993 roku osiem ambitnych pań dojrzało do gotowości wspierania tych, których potrzeb dotychczas nie znałyśmy, zatem 7 listopada 1993 roku stworzyłyśmy Grupę Inicjatywną założenia klubu, przy pomocy Krystyny Szmeja, która zgodziła się być naszym Guiding Lionem.
Członkiniami Grupy Inicjatywnej były: Izabela Klimaszewska, Krystyna Górzyńska, Izabela Gustowska, Bernadeta Ignasiak, Mariola Kornaszewska, Ewelina Rabsztyn, Katarzyna Zgoła i Małgorzata Zgoła.
 
Na Uroczysty Charter Ceremony w Teatrze Polskim w Poznaniu, 23 września 1994 roku, przyjechał z Amersfort cały klub naszych holenderskich przyjaciół, serdecznie przyjęty przez naszą dwudziestkę członkiń - założycielek, w składzie:
1. Izabela Klimaszewska – architekt – prezydent elekt
2. Krystyna Górzyńska – przedsiębiorca – I wiceprezydent
3. Bernadeta Ignasiak – dziennikarz - II wiceprezydent, sekretarz
4. Izabela Gustowska – profesor Akademii Sztuk Pięknych – III wiceprezydent
5. Mariola Kornaszewska – prawnik – dyrektor
6. Danuta Stochalska – ekonomista – dyrektor
7. Bożena Golusinska – ekonomista – skarbnik
8. Ewelina Rabsztyn –filolog angielski - tamer
9. Katarzyna Zgoła – socjolog - twister
10. Małgorzata Zgoła – filolog romański
11. Mirosława Idasiak – nauczyciel
12. Julia Przyłębska – prawnik
13. Izabela Andrzejewska – biolog
14. Ludgarda Żegota-Rzegocińska – rolnik
15. Józefa Teresa Czajowska – Słomińska – lekarz
16. Bogusława Żukowska – agent celny
17. Ewa Lubierska – chirurg ortopeda
18. Małgorzata Hirsch-Weichert – historyk sztuki
19. Anna Świderska – Klimaszewska – informacja naukowa
20. Eugenia Słaba – urzędnik
W obecności ówczesnego Gubernatora Okręgu, Jacka Dehnela, składałyśmy przysięgę, ślubując słowami „WE SERVE” - aby służyć innym, szerzyć dobro i wspierać się nawzajem. 
Możemy bez fałszywej skromności powiedzieć sobie, że każda z nas, niezależnie od swojego zaangażowania rodzinnego lub zawodowego, potrafiła znaleźć czas i entuzjazm, by, realizując program statutowy, pomagać potrzebującym i sobie nawzajem.
Miałyśmy bardzo ambitne plany – wiele z nich udało nam się zrealizować.
 • Podjęłyśmy współpracę z Teatrem Polskim w celu przywrócenia należnej mu rangi w mieście, przy zachowaniu stosownej równowagi między tradycją a nowoczesnością, dlatego sala Teatru Polskiego stanowiła oprawę naszej uroczystości czarterowej. 
 • Wspierałyśmy młodzież uzdolnioną, nie tylko artystycznie. Fundowałyśmy dotacje naszego klubu dla studentek Akademii sztuk pięknych w Poznaniu. Jedna z laureatek, Ewa Krakowska, po dyplomie otworzyła własną galerię. Nasza kolejna laureatka, studentka Akademii muzycznej w Poznaniu, utalentowana pianistka Joanna Marcinkowska, uświetniła swoim koncertem 3-ą rocznicę naszego Charteru. Nagrodę otrzymała również skrzypaczka Katarzyna Górska, utalentowana uczennica Liceum Muzycznego.
 • Wyróżniłyśmy młodą adeptkę dziennikarstwa z Gazety Wyborczej, Aleksandrę Przybylską, która obecnie jest już zastępcą redaktora naczelnego.
 • Pomagałyśmy dzieciom zaniedbanym wychowawczo, osamotnionym w pokonywaniu codziennych problemów towarzyszących ich rodzinnemu i szkolnemu bytowaniu. Patronowałyśmy „Orlętom”, „Ognisku pod Serduszkiem” oraz „Motylarni”. Dla wyróżniających się dzieci z „Ogniska pod Serduszkiem”, zorganizowałyśmy, dzięki sponsorowi, SCAN HOLIDAY, wyjazd na Majorkę. 
 • Podejmowałyśmy działania wzmacniające u dzieci świadomość własnej wartości oraz pozwalające im odzyskiwać naruszone poczucie bezpieczeństwa. 
 • Opłacałyśmy obiady dla dzieci ze Szkoły nr 65 w Poznaniu.
 • Świadczyłyśmy pomoc rzeczową i finansową dla Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci w Poznaniu.
 • Udzieliłyśmy wsparcia finansowego dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych na organizowanie warsztatów terapii tańcem. 
 • Pomagałyśmy rodzinom, często niezaradnym życiowo, potrzebującym wsparcia nie tylko finansowego. 
 • Ponadto służyłyśmy pomocą dla ofiar katastrof (powodzie, trąba powietrzna itp.) w Polsce i na świecie, oraz przeznaczałyśmy darowizny pieniężne na „Ratowanie wzroku w krajach trzeciego świata”
Po upływie tych dwudziestu lat, możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że najbardziej potrzebne jest niesienie pomocy tym, którzy nie potrafią i nie mogą się o nią sami upomnieć, dlatego obecnie koncentrujemy się na realizacji poniższych stałych programów, takich jak:
 • Opieka nad Dziennym Ośrodkiem Rehabilitacyjnym dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Bartek” w Poznaniu – zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 
 • Opieka nad Przedszkolem Specjalnym dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym ”Orzeszek” w Poznaniu – zakup sprzętu rehabilitacyjnego i finansowanie bieżącej działalności. 
 • Pomoc dla Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i młodzieży Autystycznej APERIO w Poznaniu, które żyją w swoim własnym, zamkniętym świecie, lecz stała rehabilitacja przedszkolna i szkolna przywraca je społeczeństwu. 
 • Pomoc dla Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum "Zakątek" w zakresie m.in. finansowania adaptacji pomieszczeń, budynku otrzymanego od Urzędu Miasta, na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. 
 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz, doraźna pomoc finansowa na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. 
 • Pomoc dzieciom niewidomym i słabo widzącym.
Po latach wspólnej pracy w klubie wiemy, że wprawdzie bez zaplecza finansowego nic się nie zdziała, ale, aby z przekonaniem dobrze służyć innym, trzeba im najpierw dać dar miłości - pokochać, z ich wadami, czasem nawet niewdzięcznych i brzydkich, o zniekształconych chorobą, biedą i samotnością ciałach, duszach i umysłach.
Potrzeba niesienia pomocy motywuje nas do nieustannej aktywności w pozyskiwaniu funduszy, stąd chwytamy się wszystkich możliwości by je zdobyć. Niewielu jest takich darczyńców jak Lion Herman Hulsinga z Amersfort z Holandii, który przez 5 lat przekazywał donację na rzecz przedszkola „Orzeszek”, chociaż muszę zaznaczyć, że i w naszym mieście są wspaniali sponsorzy, a członkinie naszego klubu indywidualnie również udzielają potrzebującym pomocy finansowej.
Środki na realizację naszych działań charytatywnych, gromadzimy dzięki organizowanym corocznie stałym imprezom, już wpisanym w poznański kalendarz życia towarzyskiego, takim jak:
 • „Andrzejki” – bal charytatywny w listopadzie w restauracji „Meridian” w Poznaniu (od dwóch lat wspólnie z LC Poznań Concordia)
 • „Kolędy i Pastorałki” – uroczysty koncert styczniowy z udziałem znanych solistów w Muzeum Narodowym w Poznaniu
 • „Majówka” – zabawa majowa w restauracji „Meridian” w Parku Sołackim, (wspólnie ze Stowarzyszenie „APERIO” świadczącym pomoc dzieciom autystycznym.
Od 2007 roku Lions Club Poznań Pro Futuro posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co pozwala pozyskiwać dodatkowe środki na działalność charytatywną, poprzez wpływy na konto charytatywne klubu odpisów z 1% podatku rocznego naszych dobroczyńców.
 
Możemy, patrząc wstecz, z dumą powiedzieć – zdziałałyśmy naprawdę wiele. Tych efektów, w takim zakresie, na pewno by nie było, gdyby nie pomoc i wsparcie tych osób i firm, którym chcemy serdecznie za to podziękować. Oto kilka z nich: Firma Nickel Development, Bramy Hormann, Medical System Prince Lion, Poliklinika okulistyki Kobylniki, Logos Tour, Herkules Trading S.A., ORTOP - poliklinika, Muzeum Narodowe, Hotel Rzymski, Hotel i Restauracja Meridian, Gazeta Wyborcza, TV.
 
Izabela Klimaszewska
Charter Prezydent
wrzesień '2014 r.