Jesteś tutaj: Home » Działalność Klubu » Zaproszenia » Działalność » życie klubowe

25 lat LC Poznań Pro Futuro

Jubileuszowa uroczystość odbyła się 28 września 2019 r. w Kolegium Rungego, zabytkowym budynku Uniwersytetu Przyrodniczego,  w stylowym wnętrzu sali reprezentacyjnej.

Miłość jest wszystkim, co istnieje.
(Emily Dickinson)

Naszymi gośćmi byli m.in.: Reginald Sas Jaworski - Gubernator Okręgu 121 Polska i Mariusz Wiśniewski - Wiceprezydent UM Poznania. W pierwszym rzędzie olśniewał sznur eleganckich białych marynarek Past Gubernatorów Okręgu. Wśród nich PDG Mariusz Szeib, który był prowadzącym nasze jubileuszowe spotkanie.
Gwiazdą uroczystości był niewidomy muzyk – gitarzysta Krzysztof Galasa i jego żona Alina – wokalistka. Ich wzruszający i zarazem radosny występ, świetnie wpisał się w charakter wydarzenia.
Uczestnikom uroczystości podobała się nasza naturalność i spontaniczność. Sympatycznie zareagowali w momencie, kiedy z powodu dwojga Lionów przewrócił się pięcioramienny kandelabr.
LC Poznań Pro Futuro powstał we wrześniu 1994 r., w  trudnym okresie transformacji gospodarczej w Polsce. Jestem jego Charter Prezydentem. Wierzyłam w umiejętności naszej dwudziestki ambitnych członkiń. Podczas uroczystego charteru składałyśmy przysięgę słowami „WE SERVE” - aby służyć innym i szerzyć dobro. Potrzeba niesienia pomocy motywuje nas do nieustannej aktywności w pozyskiwaniu funduszy. W naszym mieście są wspaniali sponsorzy, także członkinie klubu, indywidualnie, również udzielają potrzebującym pomocy finansowej.
Działalnością charytatywną Klubu z powodzeniem kieruje w ostatnich latach aktualna Prezydent kadencji 2019/2020 - Danuta Dębicka, która jest Past Prezydentem dwóch poprzednich kadencji - 2015/2016 i 2016/2017.

Wspominając minione lata, nie potrafię pominąć, dwóch zmarłych członkiń – Krystyny Szmejowej i Bożeny Golusińskiej. Pierwsza z nich - była Gubernatorem Okręgu 121 Polska. Druga - Bożena Golusińska zakładała ze mną klub, była wyjątkowo wrażliwa na krzywdę dzieci, którym poświęcała swój czas i siły. Pełna radości życia i dowcipu brała udział w naszych wszystkich imprezach charytatywnych, jak: Majówki i Andrzejki. 

Tak jak ona,  my też uważamy, że najbardziej potrzebne jest niesienie pomocy tym, którzy nie potrafią i nie mogą się o nią upomnieć.

Izabela Klimaszewska
Charter Prezydent LC Poznań Pro Futuro

red.EK
Fot. archiwum LC Poznań Pro Futuro

20-lecie charteru Klubu

20 lat minęło od Charteru naszego klubu, Charter Prezydentem była Izabela Klimaszewska, a Guiding Lionem Krystyna Szmeja (LC Poznań Patria).

Uroczystość jubileuszowa miała miejsce w PAŁACU DZIAŁYŃSKICH, Przy Starym Rynku W POZNANIU, 26 września 2014 roku.

Kilka słów o naszej historii:
Zakładałyśmy klub w bardzo trudnym i ciekawym okresie transformacji gospodarczej w naszym kraju. Zmiany wokół, optymizm i wiara we własne możliwości, rodziły nadzieję, że sami będziemy zdolni kreować rzeczywistość, realizować osobiste marzenia oraz wspierać innych w sferze ich potrzeb materialnych i duchowych.
Jesienią 1993 roku osiem ambitnych pań dojrzało do gotowości wspierania tych, których potrzeb dotychczas nie znałyśmy, zatem 7 listopada 1993 roku stworzyłyśmy Grupę Inicjatywną założenia klubu, przy pomocy Krystyny Szmeja, która zgodziła się być naszym Guiding Lionem.
W maju 2004 roku było już nas piętnaście, spotkałyśmy się po raz pierwszy z Lionem Hermanem Hulsingą, reprezentującym Lions Club z Amersfort w Holandii, klub sponsorujący nasz planowany Charter.

Uroczysty Charter Ceremony miał miejsce wTeatrze Polskim w w Poznaniu, 23 września 1994 roku w Teatrze Polskim w Poznaniu.

Przyjechał wówczas z z Amersfort cały klub naszych holenderskich przyjaciół, serdecznie przyjęty przez dwudziestkę członkiń – założycielek naszego klubu.
W obecności ówczesnego Gubernatora Okręgu, Jacka Dehnela, składałyśmy przysięgę, ślubując słowami „WE SERVE” - aby służyć innym, szerzyć dobro i wspierać się nawzajem.
Możemy bez fałszywej skromności powiedzieć sobie, że każda z nas, niezależnie od swojego zaangażowania rodzinnego lub zawodowego, potrafiła znaleźć czas i entuzjazm, by, realizując program statutowy, pomagać potrzebującym i sobie nawzajem.

Miałyśmy bardzo ambitne plany – wiele z nich udało nam się zrealizować:

 • Wspierałyśmy młodzież uzdolnioną, nie tylko artystycznie.
 • Fundowałyśmy stypendia dla studentek Akademii sztuk pięknych w Poznaniu.
 • Nasza kolejna laureatka, studentka Akademii muzycznej w Poznaniu, utalentowana pianistka Joanna Marcinkowska, uświetniła swoim koncertem 3-ą rocznicę naszego Charteru. Nagrodę otrzymała również skrzypaczka Katarzyna Górska, utalentowana uczennica Liceum Muzycznego.
 • Wyróżniłyśmy młodą adeptkę dziennikarstwa z Gazety Wyborczej, Aleksandrę Przybylską, która obecnie jest już zastępcą redaktora naczelnego.
 • Pomagałyśmy dzieciom zaniedbanym wychowawczo, osamotnionym w pokonywaniu codziennych problemów towarzyszących ich rodzinnemu i szkolnemu bytowaniu.
 • Dla dzieci z „Ogniska pod Serduszkiem”, wyróżniających się w zachowaniu, zorganizowałyśmy wyjazd na Majorkę.
 • Podejmowałyśmy działania wzmacniające u dzieci świadomość własnej wartości oraz pozwalające im odzyskiwać naruszone poczucie bezpieczeństwa.
 • Opłacałyśmy obiady dla dzieci ze szkoły w Poznaniu.
 • Świadczyłyśmy pomoc rzeczową i finansową dla Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci w Poznaniu.
 • Udzieliłyśmy wsparcia finansowegoWielkopolskiemu Stowarzyszeniu Niewidomych na organizowanie warsztatów terapii tańcem.
 • Pomagałyśmy rodzinom, często niezaradnym życiowo, potrzebującym wsparcia nie tylko finansowego.
 • Ponadto służyłyśmy pomocą dla ofiar katastrof(powodzie, trąba powietrzna itp.) w Polsce i na świecie, oraz przeznaczałyśmydarowizny pieniężne na „Ratowanie wzroku w krajach trzeciego świata”.

Po upływie tych dwudziestu lat, możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że najbardziej potrzebne jest niesienie pomocy tym, którzy nie potrafią i nie mogą się o nią sami upomnieć, dlatego obecnie koncentrujemy się na realizacji poniższych stałych programów, takich jak:

 • Opieka nad Dziennym Ośrodkiem Rehabilitacyjnym dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Bartek” w Poznaniu
 • Opieka nad Przedszkolem Specjalnym dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym ”Orzeszek” w Poznaniu
 • Pomoc dla Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci  i młodzieży Autystycznej APERIO w Poznaniu
 • Pomoc dla Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum "Zakątek" w zakresie m.in. finansowania adaptacji pomieszczeń, na potrzeby dzieci niepełnosprawnych
 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz, doraźna pomoc finansowa na potrzeby dzieci niepełnosprawnych, zwłaszcza słabo widzących

Po latach wspólnej pracy w klubie wiemy, że wprawdzie bez zaplecza finansowego nic się nie zdziała, ale, aby z przekonaniem dobrze służyć innym, trzeba im najpierw dać dar miłości - pokochać, z ich wadami, o zniekształconych chorobą,  biedą  i samotnością ciałach, duszach  i umysłach.
Potrzeba niesienia pomocy motywuje nas do nieustannej aktywności w pozyskiwaniu funduszy, stąd chwytamy się wszystkich możliwości by je zdobyć. Niewielu jest takich darczyńców jak Lion Herman Hulsinga z Amersfort z Holandii, który przez 5 lat przekazywał donację na rzecz przedszkola „Orzeszek”, chociaż muszę zaznaczyć, że i w naszym mieście są wspaniali sponsorzy, a członkinie naszego klubu indywidualnie również udzielają potrzebującym pomocy finansowej.

Środki na realizację naszych działań charytatywnych, gromadzimy dzięki organizowanym corocznie stałym imprezom, już wpisanym w poznański kalendarz życia towarzyskiego, takim, jak:

 • „Andrzejki”– bal charytatywny w listopadzie w restauracji „Meridian” w Poznaniu (od dwóch lat wspólnie z LC Poznań Concordia)
 • „Kolędy i Pastorałki”– uroczysty koncert styczniowy z udziałem znanych solistów, w Muzeum Narodowym w Poznaniu
 • „Majówka”– zabawa majowa w restauracji „Meridian” w Parku Sołackim,

Od 2007 roku Lions Club Poznań Pro Futuro posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co pozwala pozyskiwać dodatkowe środki na naszą działalność, poprzez wpływy na konto charytatywne klubu odpisów z 1% podatku rocznego naszych dobroczyńców.

Obecnie nasz klub nadal liczy 20 członkiń, prawdziwych Lionów, zaprzyjaźnionych ze sobą, poświęcających sporo czasu na pomoc innym, na współorganizowanie imprez charytatywnych.
Spotykamy się na zebraniach oraz na spotkaniach imieninowych i opłatkowych.
Zakładałam ten klub w 1994 roku i bez wahania podjęłam się ponownie prezydentury po dwudziestu latach, z wiarą, a nawet pewnością, że „WE CAN” !!!

Dołączam serwis zdjęciowy z historii naszego klubu oraz z uroczystości jubileuszowej, podczas której szczególnie została uhonorowana Lion Bożena Golusinska, Charter Member, otrzymując jako wyróżnienie emblemat Melvin Jones Fellow.

Lion Izabela Klimaszewska +48 601 702 649
Charter prezydent Lions Club Poznań Pro Futuro i Prezydent kadencji 2014/2015

1995-07-02
WRĘCZENIE NAGRODY EWIE KRAKOWSKIEJ

1997-12-16
W OGNISKU POD SERDUSZKIEM

2001-12-18
HERMAN HULSINGA W OŚRODKU POMOCY POD SERDUSZKIEM

2007-12-16 WIGILIA w BARTKU

2008-05-06 MELVIN JONES

2009.05.16 Konwencja Gdańsk

2009-01-19 ORZESZEK

2009-05-22 MAJÓWKA

2009-05-22 MAJÓWKA
DAR OD GRAŻYNY KULCZYK

2009-12-18 OPŁATEK KLUBOWY

2010-01-08
PASTORAŁKI IRENA JAROCKA

2010-10-05 IMIENINY KLUBOWICZEK

2011.05 KONWENCJA SZCZECINEK

2011-04-31 SPOTKANIE KLUBOWE

2012 - MELVIN DLA IZY
2013-12-20 OPŁATEK KLUBOWY
2014-01-09 PASTORAŁKI WODECKI
2014-05-23 MAJÓWKA
2014-09-26 20 ROCZNICA CHARTERU
2014-09-26 20 ROCZNICA CHARTERU
2014-09-26 20 ROCZNICA CHARTERU
2014-09-26 20 ROCZNICA CHARTERU

Spotkanie u Aliny - 28.06.2011 r.

Na górze róże myślisz co dzień,

czy masz na myśli róże w ogrodzie?

Czy może inne, piękne róże,

Które nie zawsze są na górze?

Czy te, co służą ważnej sprawie,

te, co pracują, nawet w zabawie?

Czy te, co zawsze robią dużo,

By się szczęściło innym różom?

Czy dla poprawy ludzkiego losu

Losy loterii z uśmiechem niosą?

Tak, to te Roże, piękne Róze ,

Otwarte, silne zawsze w purpurze!

Justyna Schubring-Tężycka
LC Poznan Pro Futuro